Workshop voor paren: De dans

Een relatie is als een dans en als partners leer je steeds meer het patroon van die dans te creëren. Je hoeft elkaar niet krampachtig vast te houden. Een te zware aanraking verstoort het patroon. Teveel op elkaar leunen of elkaar overvragen doet de bewegingen verstenen. Tegen elkaar strijden of elkaar ontlopen roept de steeds wisselende schoonheid van de ontplooiing van de dans een halt toe. Ben je in staat met elkaar op hetzelfde ritme te bewegen dan wordt jullie dans intenser, en word je er allebei - zichtbaar en onzichtbaar - door gevoed.

De workshop voor paren gaat over het uitbreiden en verfijnen van deze dans, over groeien, (hernieuwde) passie en liefhebben, en over nieuwe impulsen door je te openen en te spelen met wat je in jezelf en bij je partner ontdekt, met wat je in de spiegel van je relatie tegenkomt.

Bewustwordings- en communicatieoefeningen, emotionele en lichaamsexpressie en meditatietechnieken geven de dans en het genieten van elkaar weer nieuwe impulsen om te stromen. Daarnaast is er gelegenheid om aandacht te schenken aan persoonlijke en relationele vragen van de deelnemers.


Voor meer informatie zie:
Inschrijving en tarieven en Aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden