Vasu Macquoy

Gestalttherapeut, bio-energeticatherapeut en meditatieleraar.

Ik heb 15 jaar in de geestelijke gezondheidszorg gewerkt en werk sinds 15 jaar in eigen therapeutisch en spiritueel centrum SHANTI NIKET (Huis van Liefde, Huis van Innerlijke Vrede).

Ik verdiepte me in diverse religieuze en spirituele stromingen en verbleef een tijd in India.

Spiritualiteit neemt een centrale plaats in mijn leven in. Mijn werkwijze is een voortdurend bewegend en veranderend proces waarin ik mensen uitnodig zich los te maken van hun inperkende levens- en relatiepatronen, hen stimuleer/uitdaag hun mogelijkheden en kwaliteiten vorm te geven en hun hart en ziel te openen voor hun eigen innerlijke diepten/hoogten en de diepten/hoogten van het Bestaan.

De verbinding met het eigen "wezen" verfijnt de verbinding met het "wezen" van mensen om ons heen, zo belangrijk in deze tijd waarin we steeds meer op onszelf, op ons ego en op onze egovulling zijn gericht. Het ontwikkelen/verfijnen van onze gevoeligheid voor onze innerlijke bron en voor het "wezen" van de ander ontstaat/groeit vanuit het ontspannen leven met en het genieten van de kleine dagelijkse dingen: eten, slapen, zingen, dansen, wandelen, werken, douchen, afwassen... De mystiek en het mysterie van het Leven weerspiegeld in een regendruppel in de opkomende zon, een vallend herfstblad, een roos extatisch in zichzelf, intens vrijen met je geliefde, de ogen van een pasgeboren kind, de glimlach van een toevallige voorbijganger, de muziek in iemands stem, het woordloze achter de woorden, een zacht gebaar, een plots verstild moment in de chaos en drukte van het dagelijks bestaan, het uitdovend licht in de ogen van een stervende als de reis in het onnoembare begint....: zovele poorten naar de eeuwigheid.

Ons ego zegt dat dat maar kleine en onbenullige dingen zijn en dat we het grote moeten zoeken, God, Hemel, Paradijs, de Kosmos, Verlichting... Maar uit al deze kleine dingen ontstaat het grote inzicht en de overgave.

[terug...] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]