Startweekend

Plaats: Nivonhuis in Noordlaren: thema: “wie ben ik”

Zaterdagen:

1.   Thema: LEVENSLESSEN, VAN LEVENSLES TOT LEVENSTAAK:
Gebeurtenissen in je dagelijks leven die je overkomen of die je zelf in de hand hebt kunnen je duidelijk maken dat je voortdurend kansen hebt om keuzes te maken. Door meer alertheid in het hier en nu leer je wissels omzetten en nieuwe kansen voor jezelf creëren. Je ziet het verband en de levenslijnen die je gaandeweg gaat herkennen.

2.   Thema: VERTROUWEN:
zelfvertrouwen, vertrouwen in de ander, vertrouwen in het grote geheel. Vertrouwen is de basis voor overgave en verbinding. Vertrouwen in dat wat gebeurt in je persoonlijk leven en in de wereld om je heen een proces is dat je leert te accepteren en aanvaarden.

3.   Thema: LIEFDEVOL GEWAARZIJN:
Een dag van oefenen in bewust waarnemen van lichaam, lichaamsgewaarwordingen, lichaamsprocessen, zintuigen, gedachten en hun engergieverloop, emoties en de wegen die ze afleggen, momenten van stilte en leegte... Daardoor wordt die uiterst subtiele grenssituatie duidelijk waarin je constant balanceert tussen heldere waarneming en meedrijven of identificeren met lichaams-, mentale- of hartsbewegingen. Door inzicht in momenten van afleiding en verlies van aandacht, wordt de weg naar de diepte van je eigen innerlijk vrijgegeven en neemt de helderheid toe.

[terug...] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [lees verder...]