Met ieder meer dan een kwart eeuw ervaring in emotioneel en spiritueel groepswerk hebben Barbara en Vasu hun gedachten, intuïtie en empathie gebundeld, van waaruit zij een rijk pakket aan zowel vrouwelijke als mannelijke benaderingen willen overdragen aan diegenen, die zich willen ontwikkelen in het beter omzetten van intenties en spirituele inzichten in het dagelijks handelen.

Daarom willen wij deze scholingsweg gaan met mensen die zich een jaar willen verbinden in deelname aan bijeenkomsten en het geleerde willen toepassen in hun dagelijks leven.

We hebben daarmee de moderne monnik voor ogen, los van geloof, gehoord of gelezen hebben, maar met bewustzijn dat gebaseerd is op helderheid en zuiver waarnemen. Daarmee in overeenstemming is zijn handelen.

Deze weg te gaan is een uitdaging, geen beproeving.

Op deze weg zul je jezelf verbonden gaan weten en voelen met een groter geheel en daarin verdieping vinden.


De School voor Universele Integratie staat open voor alle geloofsovertuigingen, haalt de parels uit ieder systeem en laat ervaringsgewijs zien dat die dezelfde samenstelling, dezelfde universele basis hebben.

Daardoor is de School niet een filosofie maar een leefwijze. De plek waar mensen hun leven en levensverhaal kunnen ontdekken en kunnen ervaren dat ze zelf de samensteller zijn, de schepper van hun eigen werkelijkheid. Dat die werkelijkheid verbonden is met kosmische wetten en dat de vrijheid van leven en handelen die daaruit voortvloeit openingen creëert naar die andere Werkelijkheid... We werken aan/met zelfreflectie, inspiratie, intuïtie, aandacht, alertheid, scheppingskracht en compassie.

[terug...] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [lees verder...]