Training voor stellen

In de loop van ons leven krijgen we het idee mee dat we allemaal in staat zijn een gelukkige relatie op te bouwen met de vrouw of man waarvan we houden. We gaan ervan uit dat we alleen maar "de ware" hoeven tegen te komen om vanzelfsprekend succesvol in de liefde te zijn.

Onze realiteit is meestal anders. Onze relatie, die ons volgens verwachting voldoening en geluk zou moeten schenken, blijkt na verloop van tijd een bron van frustraties en teleurstellingen. We raken met elkaar verward in allerlei ingewikkelde communicatieknopen en emotionele patronen waardoor de momenten van blijheid, intimiteit en genieten eerder schaars worden. Uit angst om de ander kwijt te raken uiten we niet meer onze gevoelens van ongenoegen. We gaan invullen en opvullen in plaats van elkaar aanvullen. Is het uit elkaar gaan dan het enige dat er nog opzit. Of kunnen we onze relatie leefbaar houden en inhoud geven?

Deze training gaat over dit pad: hoe we als partners en individuen kunnen groeien en liefhebben door te leren van wat we in de spiegel van onze relatie zien!

Als we de moed hebben om te kunnen zien dat de moeilijkheden die we tegenkomen tegelijkertijd de mogelijkheden tot persoonlijke en wezenlijke veranderingen inhouden, zullen we ervaren dat conflicten binnen de relatie de grondstof zijn voor groei, blijheid en intimiteit.

In 6 bijeenkomsten van ieder 3 uur werken we met bewustwordings- en communicatie-oefeningen. Daarnaast is er ruimschoots gelegenheid om aandacht te schenken aan ieders persoonlijke en relationele vragen. Na de training bestaat de mogelijkheid van een vervolgtraject.