Individuele therapie

Voor het vinden van je innerlijke balans en voor een evenwichtige verbinding met het leven is heelwording van het grootste belang. Individuele therapie maakt je meer bewust, laat je de innerlijke wonden en gaten zien met de beperkingen die ze in je leven met zich meebrengen, helpt je om jezelf te zuiveren van het onechte, en ondersteunt je om vastgeroeste overlevingspatronen om te zetten in stromende levensenergie. Je leert op te houden met jezelf te bekritiseren en te veroordelen zodat je innerlijke levenskracht kan opbloeien.

Je leert jezelf lief te hebben en te genieten van wat is.

In de therapie ben je bezig met het inzicht krijgen in de knooppunten in je leven. Je gaat de signalen meer ervaren en begrijpen die je lichaam je geeft op het moment dat je jezelf vergeet of voorbij holt. Achter deze signalen zitten vaak gevoelens en emoties verborgen zoals twijfels, moedeloosheid, onmacht, strijd, angst, pijn, verdriet, woede enz... die door je overlevingspatronen worden weggestopt. In de therapie werk je ook met dynamische lichaamshoudingen waardoor je spanningen losmaakt en onderliggende gevoelens en emoties loslaat en uit. Spanningen, stress, teleurstellingen en moeilijke momenten uit je leven kun je op deze manier verwerken. Je voelt meer ruimte en ontspanning en je begint weer van jezelf te houden.

Er wordt gewerkt met technieken en oefeningen uit gestalt- en bio-energetische therapie, met visualisaties, met ademhalings- en ontspanningsoefeningen en met meditaties.