Relatietherapie

Je vermogen om te overleven en te vechten tegen de frustraties, tegenslagen en problemen van het leven wordt zeer gewaardeerd. Daarom kun je je moeilijk voorstellen dat je leven en je relatie ook zonder gevecht kunnen zijn. Handelen vanuit liefde gebeurt altijd zonder strijd. Je kunt ervoor kiezen te stoppen met vechten en te leven vanuit liefde. Met deze keuze van liefde of niet-liefde, strijd of overgave heb je in je relatie dagelijks te maken. De weg naar liefde is een proces van leren loslaten, een loslaten op lichamelijk, mentaal en emotioneel niveau.

Soms voel je je op een dood spoor zitten in je relatie.

Gewoontevorming en oude patronen kunnen je het gevoel geven dat je er niet meer van kunt verwachten, ook al zou je het in je hart graag anders willen. Teleurstellingen en ruzies doen pijn en kunnen ertoe leiden dat je je voor elkaar afsluit, dat je elkaar gaat ontlopen of dat je als kemphanen om elkaar heen blijft draaien. De gevoelens van liefde die in aanvang van je relatie aanwezig waren, lijken ver weg en onbereikbaar. Toch wil je je partner echt kunnen ontmoeten, zonder beveiligingen, zonder telkens op je hoede te moeten zijn om niet gekwetst te worden.

Door te werken aan je relatie geef je elkaar te kennen dat je verlangen om liefde te geven en te ontvangen, intact is. Ondanks de strijd en de pijn. Je ontwikkelt een grotere gevoeligheid voor andere vormen van elkaar ontmoeten. Plezier, hartstocht, intensiteit, diepgang en spiritualiteit nemen daardoor toe.