Mannengroep

Mannen worden in de loop van hun leven met specifieke "mannelijkheidsbeelden" grootgebracht. Om hieraan te voldoen ontwikkelen mannen eigenschappen zoals rationaliteit, afstandelijkheid, resultaat- en prestatiegerichtheid, beheersen, concurreren enz...
Een heel belangrijke eigenschap is hun onafhankelijkheid: op eigen benen staan, goed voor zichzelf zorgen en verantwoordelijkheid nemen voor hun plaats in de maatschappij. Wat bij deze eigenschap vaak optreedt is het gevoelsmatige isolement waarin mannen terechtkomen omdat ze er van overtuigd zijn dat ze er zelf uit moeten komen als het om persoonlijke, emotionele en relationele zaken gaat. In de mannengroep kun je leren deze beide kanten in jezelf te verbinden: de kracht van je onafhankelijkheid met de kwetsbaarheid van je innerlijk.
De mannengroep is een uitdaging om je leven, je relaties en je werk opener en totaler tegemoet te treden. In de ontmoeting en verbondenheid met andere mannen is het mogelijk te ontdekken wie je echt bent en wat je echt wilt. Bij andere mannen kun je erkenning en herkenning vinden door het delen van je onvrede, je twijfels, je onzekerheden en je levensvragen.
De groep zorgt voor een klimaat waarin je als deelnemer al deze facetten in je gedrag en levenshouding met succes kunt beïnvloeden zodat je leven meer wordt zoals je dat zelf wilt.

Er zijn 10 wekelijkse bijeenkomsten van ieder 3 uur. Daarna bestaat de mogelijkheid van verlenging. De methoden waarmee gewerkt wordt zijn geworteld in gestalttherapie , bio-energetica, rebirthing en meditatie. We starten 3 maal per jaar (januari, april en september) nieuwe groepen. Soms is er een wachtlijst maar aanmelding is altijd mogelijk.


Eerstvolgende groep: zie Nieuws

Voor meer informatie zie:
Inschrijving en tarieven en Aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden