De Innerlijke Monnik

De weg van verwondering, bezieling en vervulling

Loslaten wat doorleefd is: We keren ons naar binnen om onderscheid te maken tussen levensles en levenstaak.

Vasu Macquoy en team geven deze workshop. Met bijna een halve eeuw ervaring in emotioneel en spiritueel groepswerk heeft Vasu zijn gedachten, intuïtie en empathie gebundeld. Van daaruit willen zij een rijk pakket aan zowel vrouwelijke als mannelijke benaderingen overdragen aan diegenen die zich willen ontwikkelen in het beter omzetten van intenties en spirituele inzichten in het dagelijks handelen.
De workshop is een uitnodiging voor degenen die zich willen verdiepen in hun "innerlijke monnik": de moderne monnik, los van geloof, gehoord of gelezen hebben, maar met bewustzijn dat gebaseerd is op helderheid en zuiver waarnemen. Daarmee in overeenstemming is hun handelen.