Psycho-sociale en spirituele begeleiding bij kanker en andere ernstige ziektes

Als je kanker of een andere ernstige ziekte hebt, verandert alles in je leven. Misschien heb je eerst geprobeerd om het te te negeren of te ontkennen. Misschien heb je je er gaandeweg bij neergelegd. Maar op een bepaald moment komen de vragen en het zoeken naar steun, houvast, lichtpunten en openingen. Er is veel moed voor nodig om niet je hele bestaan door je ziekte te laten beheersen en je eigen weg in deze overrompelende situatie te vinden. Je emotionele gesteldheid en je innerlijke houding zijn daarbij van wezenlijk belang en hebben een belangrijke invloed op je ziektebeleving en op je afweersysteem.

De begeleiding biedt psycho-sociale en spirituele steun en handreikingen om beter om te gaan met kanker of een andere levensbedreigende ziekte en alles wat er mee te maken heeft. Zowel jezelf als je naasten kunnen voorafgaand, tijdens en na de medische behandelingen hiervan gebruik maken.

Vanuit een sfeer van rust en aandacht wordt de mogelijkheid geboden om te praten over gebeurtenissen en ervaringen, over het goede en het moeizame in je leven, het grote en het kleine, en om je gevoelens en emoties te delen.

In samenspraak maken we gebruik van visualisaties, ontspannings-, gestalt-, lichaams-, ademhalings- en meditatieoefeningen, massage. Door woorden, beweging, verbeeldingskracht en innerlijke stilte leer je een heilzame invloed uit te oefenen op je lichaam en geest. Daardoor bevorder je je weerbaarheid, verhoog je de kwaliteit van je leven en vergroot je het effect van de medische behandelingen.

Voor ex-patiënten kan de begeleiding een ruggesteun zijn wanneer er angst voor terugkeer van de ziekte is. Je leert beter om te gaan met de vaak terugkerende twijfels.

Als je je na het kennismakingsgesprek thuis voelt bij mij en mijn werkwijze kunnen we in vertrouwen en met respect voor je eigen keuzes het begeleidingsproces aangaan.